Anunt PRIVIND AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI SI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE (2021-2022)

In conformitate cu prevederile Legii nr. 266/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie si cu normele metodologice de aplicare a Legii 266/2021, reglementate de H.G. 1073/2021 va infomam faptul ca incepand cu data de 05.10.2021 la sediul Primariei Comunei BASESTI se pot depune cererile pentru ajutorul pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie.
Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de
1.386 lei/persoană, în cazul familiei, şi de
2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Bunuri care conduc la excluderea acordarii prestatiei:
1. Bunuri imobile:
– Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
– Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
– Terenuri extravilane care depasesc 1,5 ha/ persoana singura sau 2 ha/ familie.
2. Bunuri mobile(*)
– Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
– Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
– Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze\
– Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată
– Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereal
– Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
3. Depozite bancare
– Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii
– Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie

DOCUMENTE NECESARE :
– copii acte de identitate si stare civila, livert de familie, certificat de deces, sentinta de divort (dupa caz)
– hotărâre judecătorească privind plasamentul, încredinţarea, adopţia copilului, dispoziţii privind tutela, curatela, sau stabilirea altor măsuri de protecţie pentru copii;
– adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii cu mențiunea de a se specifica pe adeverință dacă salariatul primește da/ nu bonuri valorice și care este valoarea acestora;
– cupoane : pensie (orice tip de pensie), alocaţii şi indemnizaţii, ajutor de şomaj, sau pentru orice altă prestaţie socială, din luna anterioară depunerii cererii;
– copie act de proprietate locuinta, contract de inchiriere, comodat (dupa caz)
– adeverinta birou agricol
– venituri APIA (daca este cazul)
– adeverinta taxe si impozite locale privind bunurile detinute in proproetate
– factura energie electrică

Informatii suplimentare – PRIMARIA BASESTI : 0262268509

ANUNT

Vezi si ...