Licitatie Publica pentru inchirierea prin licitatie publica cu strigare,a pasunii proprietate publica a comunei Basesti

Primaria comunei Basesti,cu sediul in Localitatea Basesti,Nr.l33,Comuna Basesti,Judetul Maramures,, tel. 0262268509, fax. 02622685A1, e-maiI:  primaria_basesti@vahoo.com,cod de administrare fiscala 3694799,organizeaza licitatie publica in data de 11 mai 2021, orele 11,la sediul Primariei pentru inchirierea prin licitatie publica cu strigare,a pasunii proprietate publica a comunei Basesti,pe urmatoarele trupuri de pasune:

Saliste – Potoc
Odesti – Potoc
Odesti – Pietrosu
Si pentru trupul de pasune din locul numit Tibor Stremt,licitatia publica cu strigare se v-a avea loc pe data de 12 mai 2021,orele 11 Data limita pentru solicitarea clarificarilor pentru trupurile de pasune
Saliste – Potoc
Odesti – Potoc
Odesti – Pietrosu
este de 11.mai 2021,ora 9,iar pentru trupul de pasune din locul numit Tibor Stremt este de 12 mai 2021 ora 9.
lnformatii suplimentare la sediul Primariei comunei Basesti,nr.133,sau la telefon 0262268509.

Licitatie Publica pentru inchirierea prin licitatie publica cu strigare,a pasunii proprietate publica a comunei Basesti

Licitatie Publica pentru inchirierea prin licitatie publica cu strigare,a pasunii proprietate publica a comunei Basesti
Licitatie Publica pentru inchirierea prin licitatie publica cu strigare,a pasunii proprietate publica a comunei Basesti

Document PDF – Licitatie Publica pentru inchirierea prin licitatie publica cu strigare,a pasunii proprietate publica a comunei Basesti

Vezi si ...